Google ændrer AdWords annoncerotation

Indlæg skrevet af:

Green.Click

Fra d. 25.09.17 sker der 3 større ændringer i måden annoncerotation fungerer på, og mulighederne for at optimere via machine learning udnyttes i endnu højere grad.

Google annoncerotationer

1. Kun to muligheder i annoncerotationer

Dine indstillinger for annoncerotationer bestemmer, hvordan dine annoncer leveres på søgenetværket og displaynetværket. Da der kun vises én annonce ad gangen, roterer visningen mellem de forskellige annoncer i annoncegruppen. Indstillingerne for hvordan du ønsker visningen foretager du i din kampagnes “Avancerede indstillinger”. Her har der indtil nu været følgende fire muligheder Optimer til klik, Optimer til konverteringer, Roter regelmæssigt og Roter på ubestemt tid:

Googles 3 ændringer i annoncerotation

Fra d. 25/09/17 laver Google ændringer i måden annoncerotationen fungerer på. Det betyder, at de fire ovenstående muligheder fremover bliver reduceret til disse to muligheder:

Optimer
Her bruger Google sin machine learning (maskinlæringsteknologi) til at levere de annoncer, der forventes at være mest effektive til at drive kliks. Dette baseres fremover på signaler som device, lokation, tidspunkt, remarketinglister, sprog, annonce, browser, demografi, søgeord og termer, søgepartnere og adfærd.

Roter på ubestemt tid
Her leveres annoncerne på ubestemt tid og mere jævnt fordelt

På den måde bliver de tidligere indstillinger “Optimer til klik” og “Optimer til konverteringer” samt “Roter regelmæssigt” erstattet af funktionen “Optimer”. Vi giver her en yderligere forklaring på, hvilken betydning det får, for de enkelte indstillinger:

Optimer til klik bliver til Optimer
Annoncører der benytter indstillingen “Optimer til klik” bliver automatisk flyttet til “Optimer”. Tidligere var “Optimer til klik” baseret på annoncens historik. Det gjorde, at annoncer uden historik blev ignoreret. I den nye funktion tages der hensyn til mange flere data, for bedre at kunne forudsige hvilke annoncer, der potentielt giver flest klik. AdWords viser dermed de bedste annoncer i hver auktion på baggrund af de signaler, der benyttes i indstillingen “Optimer”.

Optimer til konverteringer bliver til Optimer
Annoncører der benytter indstillingen “Optimer til klik” bliver også automatisk flyttet til “Optimer”. “Optimer til konverteringer” lod tidligere AdWords vælge den annonce, der gav størst sandsynlighed for at en bruger gennemførte en ønsket handling, som eksempelvis et køb eller udfyldelse af en kontaktformular. Her var funktionen også baseret på tidligere data, og AdWords viste kun annoncer med den højeste konvertering set ud fra historikken – og ikke ud fra højeste konverteringsrate eller konverteringsværdi.

Har du tidligere brugt denne indstilling og vil du gerne beholde fokus på konverteringer, kan Smart Bidding være en mulighed. Her kan bud baseres på sandsynligheden for en konvertering, hvilket betyder, at det er den annonce, der har størst chance for at føre til en konvertering, der vises.

Roter regelmæssigt bliver til Optimer
Annoncører der benytter indstillingen “Roter regelmæssigt” bliver også automatisk flyttet til “Optimer”. Indstillingen lignede “Roter på ubestemt tid”, med den forskel at AdWords tidligere optimerede annoncerne automatisk efter 90 dage.

Et alternativ for annoncører efter den nye ændring, kan være at benytte smart bidding strategier i stedet.

Roter på ubestemt tid fortsætter
Denne indstilling forbliver i AdWords. Den sørger for at annoncer roterer i en jævn fordeling. Dette giver bl.a. mulighed for at lave A/B splittests af, hvad der performer bedst. Når du vælger “Roter på ubestemt tid” giver det mulighed for fuld kontrol over hvad du ønsker at optimere. På baggrund af data kan du foretage manuel optimering til specifikke mål.

Optimer
Indstillingen optimerer annoncevisningerne ud fra kliks på baggrund af machine learning – herunder de tidligere listede signaler; device, lokation, tidspunkt, remarketinglister, sprog, annoncen, browser, demografi, søgeord og termer, søgepartnere og adfærd.

2. Smart Bidding

Smart Bidding omfatter forskellige budstrategier – herunder Mål-ROAS, Mål-CPA, Maksimer antallet af konverteringer, Maksimer antallet af klik og Udvidet CPC. På baggrund af din budstrategi og machine learning byder Smart Bidding for dig, så annoncerne vises alt efter din målsætning.

For at maksimere resultaterne og give machine learning algoritmerne nok data at arbejde med, bør du som tommelfingerregl have mindst 30 konverteringer de sidste 30 dage før du benytter Mål-CPA og 50 konverteringer de sidste 30 dage før du benytter Mål-ROAS

Den ændring der kommer til at ske for Smart Biddig er, at den annoncerotation der fremover vil blive brugt her, altid vil være “Optimer”. Dette gælder uanset hvilken indstilling, der er foretaget for annoncerotation.

3. Annoncerotation på annoncegruppeniveau

Efter d. 25/09/17 bliver det muligt at foretage indstillinger for annoncerotationer på annoncegruppeniveau og kampagneniveau.

Dette giver mulighed for at teste flere ting og gå i dybden med rotationerne. Hvis du fx. vil teste en ny annonce mod en eksisterende kan du vælge at gøre det via annoncerotation på annoncegruppeniveau.

Udsigten for machine learning

I forbindelse med ændringen for annonceudvidelser behøver du umiddelbart ikke selv gøre noget, da skiftet sker automatisk. Fra Googles side er formålet med ændringen at give dig bedre resultater – og det er forhåbentlig også dét der sker. Vi anbefaler dog generelt, at du holder godt øje med din konto – specielt i forbindelse med større ændringer som denne.

Generelt følger vi selvfølgelig også Googles udvikling inden for machine learning og forudser, at det er noget, der vil komme meget mere af i fremtiden. Samtidig er vi også opmærksomme på at teste alle nye tiltag, der kommer fra Google og er meget bevidste om at gøre os vores egne erfaringer.

Mere machine learning ved eksklusivt Google event
D. 27. september mødes udvalgte Google Partnere fra hele verden i New York til eventet Googles Partner Executive Council. Som én af de udvalgte partnere, forventer vi blandt andet at høre endnu mere om machine learning. Ved det eksklusive event løfter Google sløret for nogle af deres nye fokusområder, hvilket vi selvfølgelig også følger op på her på bloggen, når vi er vendt hjem fra New York.

Hvis du vil være sikker på at få opdateringer om machine learning og meget andet vedrørende online markedsføring, kan du også følge Green.Click på Facebook.

Flere blogindlæg

Vi har allerede samlet og delt en masse viden: