Bliv skarp på din AdWords Budstrategi

Af Green.Click

Der eksisterer stadig en forestilling om at høje budgetter på Google AdWords automatisk garanterer højere eksponering og flere konverteringer. Det er ikke nødvendigvis sandheden, da det både kræver klart definerede mål, viden om målgruppen og en masse trial-and-error. I dette blogindlæg bliver du skarpere på, hvordan du skaber bæredygtige budstrategier på Google AdWords.

AdWords Budstrategier

Når du administrerer en konto på AdWords, bør du altid overveje, hvordan din kampagne skal forbedre din digitale markedsføring. Helt overordnet kan målsætningerne for dine kampagner ses ud fra tre overordnede kategorier:

 • Skab konverteringer på AdWords med Smart Bidding
 • Få flere klik (CPC) på din hjemmeside
 • Få flere øjne på dine produkter gennem eksponering (vCPM / CPM)

Du får en dybere forklaring af de tre kategorier i det følgende.

Skab konverteringer på AdWords med Smart Bidding

Hvis dine  kunder skal foretage en konkret handling på din hjemmeside (f.eks. tilmelding af nyhedsbrev, udfyldelse af formular eller andet), så bør du fokusere din strategi på konverteringer. På denne måde betaler du kun, når kunden laver en værdifuld handling for din virksomhed. En konverteringsstrategi kan skabes gennem AdWords Smart Bidding. Herunder kan du se tre Smart Bidding strategier, som du kan anvende for at øge din konverteringsrate.

 • Mål-CPA (pris pr. anskaffelse):
  Fastsæt en pris pr. anskaffelse (cost per acquisition) og opnå så mange konverteringer som muligt ud fra denne pris. Prisen skal anses som en gennemsnitspris, hvilket betyder, at du vil opleve at nogle konverteringer er dyrere, mens andre vil være billigere – men samlet vil gennemsnitsprisen være på det niveau, du angiver.
 • Mål-ROAS (kampagneeffekt):
  Denne budgivningsstrategi giver mulighed for at byde på et estimeret annonceafkast (ROAS – Return On Advertising Spent). AdWords forudsiger antallet af fremtidige konverteringer ud fra den rapporterede konverteringssporing. Derved fastsættes den maksimale pris pr. klik (CPC) for at opnå det gennemsnitlige mål, du har sat for kampagneeffekten.
 • Maksimér antallet af konverteringer:
  En AdWords Smart Bidding strategi, som bruges når du skal sikre dig så mange konverteringer som muligt med maksimal udnyttelse af dit budget. Det kan være optimalt op til deadlines f.eks. tilbud og andre kampagner, hvor dine kunder er ekstra købsparate. Modsat CPA fokuserer denne budstrategi ikke på en bestemt pris for konverteringen, men forsøger at maksimerer antallet af konverteringer.

Få flere klik (CPC) på din hjemmeside

Hvis dit mål er at opnå flere klik og generere mere trafik til dit website, så er pris pr. klik (CPC) måske det rette valg til din kampagne. Her betaler du udelukkende, når der klikkes ind på din hjemmeside. Der skelnes mellem to forskellige budstrategier for at optimere antallet af klik.

 • Automatisk budstrategi:
  Denne budgivning er til maksimering af antal klik indenfor dit budget. Automatisk budstrategi anvendes kun, hvis du ikke angiver et beløb for målsat forbrug. Det betyder, at hvis dine andre budstrategier har resterende beløb, vil det anvendes til kampagner, der bruger den automatiske budstrategi. Du kan fastsætte et loft for bud på alle søgeord og kampagner, og i annonceplanlægning kan du vælge bestemte ugedage eller tidspunkter, hvor dine annoncer skal vises.
 • Manuel budstrategi:
  Med den manuelle budgivningsstrategi får du mulighed for at angive den maksimale pris, du er villig til at betale, når en person klikker på dine AdWords annoncer (cost per click – CPC). Det kan give god valuta for pengene, da du 100% selv bestemmer, hvad du vil give pr. klik på specifikke søgeord. Det kræver dog en større mængde arbejde, da denne strategi oftere skal administreres.

Få flere øjne på dine produkter gennem eksponering (vCPM / CPM)

Hvis du vil opnå større brandbevidsthed omkring din virksomhed eller konkrete produkter, kan eksponering være det rette mål for din kampagne. Herunder får du tre strategier til at øge eksponering af dine annoncer.

 • Målplacering på søgeside:
  En strategi, der automatiserer budgivning for en række kampagner, så din annonce vises øverst på Google eller på første side. Det betyder, at AdWords selv hæver eller sænker dine bud, så du er garanteret, at din annonce bliver vist øverst eller på første side.
 • Måludkonkurreringsandel:
  Formålet med denne strategi er at automatisere din budgivning, så din kampagne udkonkurrerer annoncer fra et andet domæne.
 • Pris pr. tusinde eksponeringer (CPM):
  Hvis du ønsker en budgivning til antallet af eksponeringer, så er CPM det rette for dig. Her vælger du selv, hvad du ønsker at betale pr. tusinde eksponering, du modtager på Youtube eller Google Display.

Der findes dermed mange annonceringsmuligheder og forskellige budstrategier, som kan optimere resultatet af dine kampagner. Ønsker du yderligere indblik i forskellige aspekter af AdWords – herunder budget, så klik videre til kapitlet “Prisen for succes med AdWords“, hvor Partner og CCO i Green.Click Michael Sørensen, fortæller om nogle af de økonomiske overvejelser og valg, der går forud for seriøs AdWords håndtering.