Få salg og marketing til at samarbejde

Indlæg skrevet af:

Charlotte Lybech Mendes

Head of Marketing & Creatives

Få salg og marketing til at samarbejde – og skab succes med leadgenerering.

Vi har desværre ofte set, at salgsafdelingen og marketingafdelingen i mange virksomheder ikke arbejder sammen. Der skal ikke nødvendigvis skabes synkroni i alt hvad afdelingerne foretager sig, men overordnet skal afdelingerne løbe i samme retning frem for hver sin vej.

I sidste ende handler både Salg og Marketing ud fra de samme virksomhedsmål, virksomhedsværdier og virksomhedshistorier. Så selvom man i virksomheder ofte tænker, at når man er ansat under samme tag, så har alle det samme mindset og opfattelse af, hvilke veje der er bedst at gå, viser det sig gang på gang, at der skal være struktur og fælles aftaler for at sikre, at alle er forventningsafstemte i samarbejdet.

Få salg og marketing til at samarbejde

Salg og Marketing – to sider af samme sag

Salg og Marketing har samme interesse i at formidle virksomhedens historie på en måde, der gør det attraktivt for nye mulige kunder at konvertere og at blive kunde. For begge afdelinger gælder det om at være synlige og interessante for potentielle kunder, mens begge ligeledes har som mål at opretholde en stærk relation til eksisterende kunder, som gør, at de fortsat er motiveret for at handle hos virksomheden.

Uundgåeligt har begge afdelinger også indflydelse på indtægten til virksomheden, hvorfor det igen understreger vigtigheden af at samarbejdet fungerer. Afdelingerne må indse dén afhængighed, der er mellem deres arbejde, og de skal opbygge tillid til hinanden kollegerne iblandt. Hermed skal der banes en vej, der er attraktiv for begge afdelinger at gå nedad, så begge altid ved, hvor den anden nogenlunde befinder sig.

  • De salgsargumenter der virker i salg, kan også bruges i marketing
  • De salgsargumenter der virker i marketing kan også bruges i salg
  • Sørg for at marketing understøtter de tiltag der er i salgsafdelingen. Det kan være fx være via kampagner, der fokuserer på de segmenter og produkter salg også har i fokus
  • Benyt fælles data til at foretage hensigtsmæssige beslutninger
  • Sørg for at der løbende følges op på mål, tiltag, leads leveret af marketing samt resultater på tværs af afdelingerne

Få et mere effektivt arbejdsmiljø

Hvis samarbejdet mellem Salg og Marketing er i top, er effektiviteten i virksomheden, ifølge The State of Inbound Report 2018, tre gange bedre end i virksomheder, hvor samarbejdet mellem afdelingerne ikke fungerer.

Dette er blandt andet på baggrund af, at kunder i vores tid er selvstændige, digitaliserede individer, der både bliver bombarderet på daglig basis med tilbud fra forskellige virksomheder, men også i høj grad selv er i stand til at gennemskue markedet og finde det bedste produkt til den bedste pris, uden nødvendigvis at skulle i kontakt med en salgsafdeling.

Dermed er det altså vigtigt, at man i marketingsøjemed fanger kunderne og sender dem videre til salgsafdelingen, inden de vælger et andet firma.

Første skridt: Forventningsafstem

Salg og Marketing har roller, der gør, at de hele tiden kan arbejde i forlængelse af – og nogle gange parallelt med hinanden. Her er det vigtigt, at tilliden mellem afdelingerne sørger for, at når der genereres leads i Marketing, bliver de håndteret seriøst i salg. Hvis ikke leadet lever op til de aftalte specifikationer, sendes det tilbage til marketing, som må revurdere leadgenereringen.

For at begge afdelinger nyder godt af samarbejdet, er det, som i alle andre samarbejder, altafgørende at forventningsafstemme. Begge parter skal blandt andet have en fælles forståelse af, hvad et kvalificeret lead er. Hvis definitionerne af et kvalificeret lead blandt Salg og Marketing ikke stemmer overens, opstår der mistillid afdelingerne imellem, fordi Marketing kan sende et lead videre, som Salg ikke anser som værende et kvalificeret lead, hvorfor Marketing mister motivationen for at generere leads til Salg, samtidigt med at Salg får et indtryk af, at Marketing ikke er i stand til at generere kvalificerede leads.

Fordelen ved en fælles definition af et kvalificeret lead er, at salgsafdelingen kan være med til at definere, hvilke leads de har interesse i at indlede en dialog med, hvorfor Marketing ved, hvilke leads de skal videresende, og hvorfor Salg pludselig kan få øjnene op for, at Marketing rent faktisk kan genere brugbare leads. Dette bidrager til en stærk motivation i begge afdelinger.

Indblik i “de andres” arbejde

Sørg for, at afdelingerne har indblik i hinandens arbejde på tværs. Det gør, at tilliden mellem afdelingerne vokser, og at medarbejderne altid ved, hvilken vej kollegerne går. Derudover er det vigtigt, at der er en fast aftale omkring, hvordan leads overleveres mellem afdelinger f.eks. via et CRM-system.

Det er bevist, at virksomheden opnår bedre resultater og større vækst ved et stærkt samarbejde mellem afdelingerne, hvorfor det bør være i alles interesse at håndhæve dette samarbejde, selvom det måtte have lidt startvanskeligheder. Et indgående kendskab afdelingerne imellem giver langt større kundekendskab.

Vi kan hjælpe med leadgenerering og den digitale strategi

Kontakt os herunder, hvis du har brug for hjælp til optimering af leadgenereringen i din virksomhed.

Hos Green.Click er vi eksperter i strategisk online marketing og rådgiver desuden om forretningsudvikling og digitale strategier. Vi har stor erfaring med leadgenerering – både for vores kunder, men også fra vores egen forretning, hvor vi altid har fokus på at optimere processerne og sammen skabe endnu bedre resultater.

Charlotte Lybech Mendes

Head of Marketing & Creatives

Flere blogindlæg

Vi har allerede samlet og delt en masse viden: