Hvad er marketingtrends?

En marketingtrend er en tendens, der præger forbrugernes handlinger og dermed kan have indflydelse på en forretnings online performance. En trend er ofte forbrugernes reaktion på en samfundstilstand, og det kan derfor både være en påvirkning af omstændigheder eller en modreaktion på selvsamme omstændigheder. Der vil altid være reaktioner på samfundets tilstand, men de enkelte trends og tendenser har en vis levetid, før de erstattes af nye. 

I relation til markedsføring, kan trends benyttes til at imødekomme forbrugeren i deres bekymringer, forbehold og behov, der er opstået som et symptom af eksterne omstændigheder. En trend behøver derfor ikke at være direkte relateret til din forretning, for at den kan være relevant at benytte i din markedsføring. En trend kan derimod være en indgangsvinkel eller et bindeled mellem forbrugeren og dit produkt, ydelse eller service, hvis det markedsføres korrekt. 

Med aktuelle trends i baghovedet, kan det derfor være fordelagtigt at forholde sig til hvilke overvejelser forbrugeren gør sig, hvilke forbehold og bekymringer forbrugeren kan have og hvordan din forretning kan imødekomme en bekymring, løse et problem eller opfylde et behov. 

Kommunikation ikon

Hvornår skal man forholde sig til marketingtrends? – Og hvornår skal man ikke?

At benytte trends og tendenser i sin markedsføring, blandt andet til at udvikle relevant content, kan være en stor fordel i forhold til at nå ud til målgruppen og tale ind i det mindset, de befinder sig i. 

Når man arbejder med trends i sin contentudvikling, skal man dog være opmærksom på trendens forløb og hvorvidt den udfaser. Forholder man sig opmærksom og opdaterer sit content i takt med, at trends kommer og går, undgår man nemlig, at indholdet forældes og mister sin relevans. 

Af samme grund bør trends og tendenser ikke benyttes til at udvikle mere permanente koncepter, såsom dit brand, DNA, forretningskoncept eller visuel identitet. Udviklingen af disse er en større proces og skal være i stand til at opretholde interesse og kundeloyalitet langt ud i fremtiden. Med mindre omdrejningspunktet for din forretnings koncept er en bestemt tidsperiode eller trend, er det derfor bedst at udvikle en identitet, der er tidssvarende uden at være “trendy”.

Dentsu Trend Study – PULSE

Som performance bureau vil vi gerne være på forkant med kommende trends og tendenser, så vi kan rådgive vores kunder bedst muligt. Derfor deltager vi årligt i præsentationen af de største og vigtigste trends for det kommende år, lavet af verdens største mediebureau Dentsu. Trend studiet hedder PULSE, og det gør det netop muligt for deltagere at have fingeren på pulsen i forhold til forbrugernes mindset og eventuelle bekymringer, der kommer til at påvirke deres ageren i den nærmeste fremtid. 

Hos Green.Click tænker vi disse trends og tendenser med ind i vores rådgivning og ydelser, herunder vores branding workshop, content mapping, årsplanlægning og generel content udvikling. Vi tager stilling til, hvilke trends, der er relevante for den pågældende forretning og deres målgruppe samt hvordan der med værdifuldt content kan tales ind i disse trends. Hermed kan forretningens konverteringsrate forbedres via øget brandingværdi og tillid. 

Hvilke trends er størst lige nu?

Trends er af natur midlertidige, og de påvirker forbrugernes handlinger i en periode. Nogle trends, såkaldte macro trends, er som regel en langvarig og betydelig tendens, hvorimod micro trends har en kort levetid, som regel på et par måneder.

Hvis du er interesseret i at få indblik i de trends, der præger forbrugerne i øjeblikket, og som du kan tænke ind i din markedsføring, kan du følge med i vores blog posts. Vi opdaterer løbende bloggen med vores læring fra bl.a. Dentsu PULSE samt andre nyheder inden for marketingverdenen.

Se blog