Social ansvarlighed
– En daglig medspiller i Green.Click®

Social ansvarlighed er et vigtigt element i dagligdagen hos Green.Click. Vores virksomhed arbejder ud fra en bevidst CSR-strategi, der indebærer, at der skal være plads til også at ansætte medarbejdere med særlige behov.
Socialt ansvar

Medarbejdere med specielle behov

Vi håndterer det sociale ansvar, der hører med, når vi driver en virksomhed ud fra vores grundværdier, ved at give plads i hverdagen til, at medarbejdere med specielle behov kan fungere og arbejde på egne præmisser og inden for rammer, der bliver individuelt tilpasset den enkelte medarbejder.

I dag har vi tre kvalificerede personer med specielle behov. Vi har en programmør med ADHD, en erhvervsrådgiver med diabetes,  som styrketræner tre gange om ugen i arbejdstiden, samt en analytiker der kæmper med social angst. Men fælles for dem alle er, at når vi afsætter den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til at håndtere deres forskellige situationer og behov, får vi nogle dygtige medarbejdere, som alle er med til at skabe værdi for Green.Click.

Affald, genanvendelse og reduktion af vores ressourceforbrug

I Green.Click arbejder vi altid med en sorteringsplan for vores affald, der gør, at vi sender den størst mulige mængde til genanvendelse og samtidig reducerer mængden af papirspild – og dermed belastningen af miljøet – mest muligt.

Vi har ligeledes en klar prioritet om at reducere ressourceforbruget i alle dele af vores virksomhed. Vi har specielt fokus på at reducere vores forbrug af fossile brændstoffer og vores CO2-udslip. Gennem vores ansættelse af en køkkenchef, har vi taget et stort skridt til også at optimere vores ressourceforbrug i forbindelse med virksomhedens frokostordning, således at vi minimerer det madspild, virksomheden har.

Her er nogle af de organisationer, vi støtter

Vi stoetter

Green.Click i den gode sags tjeneste

Da vi hos Green.Click har en klar politik vedrørende social ansvarlighed, er det også meget naturligt for os at være samarbejdspartner til eksempelvis FANT, Astma-Allergi Foreningen og Gestus.

I en årrække valgte vi at støtte julemærkehjemmene gennem den såkaldte e-Julemærkeordning. Som samarbejdspartner med julemærkehjemmene, fik vi et flot e-Julemærke med glade børn på alle vore e-mails, og vi gjorde vores til at skabe ægte juleglæde hos både modtager og afsender; Ikke mindst hos de børn der fik ændret deres liv via et ophold på et af Danmarks fire julemærkehjem.

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse

Green.Click støtter i år Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling. Det gør vi, fordi Kræftens Bekæmpelse gør et fantastisk flot stykke arbejde for at bekæmpe en sygdom, som berører os alle, enten som patienter eller pårørende. Vores bidrag går derfor til at understøtte og forbedre forskning, patientstøtte og forebyggelse på kræftområdet og vi håber selvfølgelig, at vi, sammen med alle andre støttende, kan gøre en forskel.

Samarbejdspartnere, der er deres sociale ansvar bevidst

Hos Green.Click har vi valgt at støtte og samarbejde med organisationer, virksomheder og foreninger, vi mener arbejder ud fra nogle af de samme grundværdier, vi selv gør; Grundværdier, der er kendetegnet ved social ansvarlighed og, som giver værdi til samfundet, socialt såvel som økonomisk.

Vi er meget stolte over vores tætte samarbejde med Google, Trustpilot, E-mærket og Væksthuset, alle virksomheder der på hver deres egen måde gør en forskel og er bevidste om det sociale ansvar, der påhviler virksomheder af deres indflydelse og størrelse.

Vi har også stor fokus på uddannelse hos Green.Click og har derfor etableret et tæt samarbejde med UCN og AMU Centret i Aalborg vedrørende praktikanter. Dette samarbejde gør, at de med mellemrum sender nogle unge mennesker ud til os, som kan komme til at se, hvordan en moderne virksomhed fungerer og om livet hos et online marketingsbureau er det rette for dem.

Vi er ligeledes meget glade og tilfredse med det tætte samarbejde, vi har opbygget med IngenCo2.dk. Vi er en virksomhed, der baserer vores produkt på vore kunders brug af internettet, så derfor er det vigtigt for os at kunne være med til at minimere forbruget af Co2, der kommer af internetbrug. Det kan – og gør – vi med vores gode samarbejde med IngenCo2.dk.