Cookie- og Privatlivspolitik hos Green.Click

Vi tager behandlingen af din data seriøst!

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre din oplevelse af siden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke typer informationer der indsamles samt deres formål.

Privatlivspolitik (GDPR)

Vi har i forbindelse med GDPR opdateret vores privatlivspolitik for i endnu højere grad at sikre behandlingen af din data

Green.Click indsamler personoplysninger i en række forskellige situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du eksempelvis bruger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev (elektronisk post), indgår en aftale med os sender, eller retter henvendelse til os på vores hjemmeside, sociale medier eller e-mail.

Hvem er dataansvarlig?

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Green.Click som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Green.Click
Lyngvej 1
9000 Aalborg
tlf: 70 230 540

Hvilke oplysninger behandles?

Green.Click behandler oplysninger, der kan bruges til at identificere bestemte personer, herunder kunder, kontaktpersoner og subscribers. Oplysningerne omfatter almindelige oplysninger i form af identifikationsoplysninger, samt andre almindelige personoplysninger. Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme personoplysninger.

Formål og anvendelse

De personoplysninger, Green.Click behandler, er begrænset til det, der er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen. Oplysningerne anvendes kun til det formål, de pågældende oplysninger blev indsamlet til.

Når du henvender dig til os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse og yde den ønskede kundesupport. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvender vi dine kontaktoplysninger til at sende de relevante nyhedsmail og invitationer til arrangementer.

Oplysninger om eksisterende kunder, tidligere kunder samt personer, vi har været i kontakt med, gemmes i det omfang, vi har behov for det i forbindelse med overholdelse af kontrakt, optimering af produkter, tjenester, services, forbedring af brugeroplevelse samt markedsføring og i nogle tilfælde profilering.

De oplysninger, du afgiver til os på hjemmesiden, f.eks. hvis du bestiller et sundhedstjek eller downloader dokumenter, registrerer vi i Hubspot. Vi registrerer endvidere, hvordan din adfærd på vores hjemmeside har været, herunder hvad du har klikket på. De data, vi opsamler om din adfærd på hjemmesiden, sammenkører vi med de oplysninger, du afgiver, når du benytter en tjeneste på vores hjemmeside. Dette gør vi med henblik på at kunne optimere vores hjemmeside og markedsføring, herunder vise relevant indhold på vores hjemmeside og de medier, vi markedsfører os på, næste gang du besøger en af disse sider. Ved at sammenkøre dataene sikrer vi således, at du får vist relevant indhold på vores eller andre hjemmesider og platforme.

Fysisk placering af personoplysningerne samt sikkerhed

Når du er registreret hos Green.Click sker det i vores interne CRM og/eller i Hubspot. For at beskytte dine oplysninger i CRM-systemet er adgangen til dine oplysninger begrænset til de medarbejdere, den er relevant for.

I Hubspot opbevarer vi forskellige personoplysninger. Hubspot har stor fokus på sikkerheden, og gennem systemet kræver vi altid aktivt samtykke inden udsendelse af e-mails. I hver enkelt mail er der endvidere mulighed for at afmelde de forskellige maillister.

Grundlag for behandling
af almindelige personoplysninger

Grundlaget for, at vi behandler de pågældende oplysninger, samt måden hvorpå de er indhentet, kan bestå af:
Samtykke fra den registrerede – enten mundtligt til en medarbejder hos Green.Click eller via opt-in på Green.Clicks website
Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt med den registrerede
Vi har foretaget en interesseafvejning og vurderet, at Green.Click har en legitimt interesse i at foretage behandlingen, og at der ikke er nogle væsentlige interesser hos den registreredes, som går forud herfor
De pågældende oplysninger er allerede offentliggjort andet steds af den registrerede selv.

Personoplysningerne ajourføres løbende, og vi gennemgår løbende vores systemer og e-mails med henblik på at vurdere, hvad der er relevant at gemme.

Sletning

Der er fastlagt en række procedurer for sletning af personoplysninger. Opbevaringsperioden afhænger dog af, hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette skyldes, at vi sletter personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til stede.

Ovennævnte betyder, at vi behandler personoplysninger til brug for fremsendelse af nyhedsmails, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dette, stopper vi straks med at sende dig nyhedsbreve, og vi sletter herefter de personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedstjeneste.

Dine rettigheder

Du har også altid mulighed for at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt at en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Green.Click er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: [email protected]

Ingen videregivelse
af oplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om kunder eller øvrige kontakter til samarbejdspartnere eller øvrige tredjeparts aktører. Vi overfører ligeledes ikke personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande.

Remarketinglister

Som et led i de ydelser, vi tilbyder vores kunder, behandler vi også i nogle tilfælde personoplysninger på vegne af kunden. Det kunne eksempelvis være i form af vores kunders kundeoplysninger, som vi behandler i forbindelse med, at vi bistår en kunde med at markedsføre deres produkter.

I forhold til de personoplysninger, vi behandler på vegne af en kunde, betragtes vi som databehandler, og vi har derfor udarbejdet en databehandleraftale, som vores kunder har mulighed for at indhente hos os.

Vi benytter eller videregiver ikke fortegnelser over vores kunders kunder til andet formål end den pågældende kundes markedsføring. Vi gør dog opmærksom på, at det er kundens eget ansvar at sørge for, at virksomheden har et grundlag for at behandle de personoplysninger, som overlades til os, herunder at der er indhentet samtykke fra de registrerede personer i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger hos Green.Click, kan du altid kontakte os på [email protected] eller 70 230 540.

Du har også mulighed for at læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger, klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, og de benyttes udelukkende til at forbedre din oplevelse på siden samt for at indsamle statistik.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du bestiller et sundhedstjek eller benytter vores kontaktformular.

Sikkerhed

Dine oplysninger bliver ikke offentliggjort, videresolgt eller misbrugt og behandles i øvrigt ikke på anden måde, der er i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Vi benytter herudover tredjeparter (såsom Google Analytics og Albacross) til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.