Klimavenlig Marketing

Flyt mere af din markedsføring online og sørg på den måde for at mindske belastningen på klimaet.

Kontakt os og hør mere om hvordan.

fn verdensmål

Vis klimavenlighed i din markedsføring

Er klima også i fokus hos din virksomhed? Så anbefaler vi at synliggøre det i markedsføringen, så du også skaber opmærksomhed omkring emnet hos dine kunder og samarbejdspartnere. En engageret klimaindsats kan nemlig bidrage til, at kunderne vælger din virksomhed frem for konkurrenten.

Fremhæv Klimavenlige USP’er

Kommuniker de klimavenlige aspekter af dit produkt såsom energibesparende eller bæredygtigt produkt, produkt fri for giftstoffer og kemikalier, begrænset ressourcespild eller produkt lavet af genbrugsmateriale.

Green i din Branding

Lad klima være en del af din branding og synliggør, hvordan virksomheden kæmper for sagen. Det kan være med til at skabe præference og loyalitet hos kunderne.

Klimavenlig produktion

Omlæg produktionen så den bliver mere klimavenlig. Det kan være i form af materialevalg, reduktion af spildte ressourcer, genanvendelse, leverancemetoder eller andet.

Inspirér branchen

Vær en inspiration for branchen, gå foran og opfordr andre virksomheder til også at tage de rigtige valg og tage del i indsatsen.

Klima via dine marketingkanaler

Inddrag virksomhedens klimavenlige tilgang i annoncering på Google, Facebook og LinkedIn.

 

Pas på green washing

Sørg for at det virksomheden kommunikerer om klimaindsatsen rent faktisk også er sandt. Og giv gerne konkrete eksempler, så modtagerne kan se eksempler på, hvad I gør.

Green.Clicks klimaholdning

Vores holdninger og adfærd har indvirkning på klimaet. Og hos Green.Click vil vi bidrage til, at belastningen på klimaet og miljøet mindskes. Der hvor vi som marketing bureau mener, vi kan gøre en forskel, er ved at flytte markedsføring fra ressourcetunge til langt mere klimavenlige metoder – virksomhed for virksomhed.

Derfor anbefaler vi vores kunder at ændre strategi fra marketing med stort papir-, plastik eller øvrigt ressourceforbrug til en digital strategi. Ofte giver det endda mulighed for endnu bedre resultater. 

Vi vil inspirere til klimavenlige valg

Både på jobbet og som privatpersoner ønsker vi at tage ansvar. Vi vil samtidig gerne statuere et eksempel, som kan være inspiration for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til at tage klimavenlige valg.

På den måde håber vi, at vores indsats kan være med til at skabe små ringe i vandet og måske på sigt påvirke andre virksomheder, organisationer og politikere.

Vi ønsker at tage ansvar og gå foran – derfor hedder vi Green.Click.

 

Green.Day

Et af vores interne klimatiltag er Green.Day. Her arbejder alle medarbejdere sammen om at finde nye løsninger, der kan gøre os mere klimavenlige. Løsningerne indarbejdes efterfølgende i dagligdagen og arbejdsgangene.

Green.Day er et tilbagevendende event, da vi fortsat ønsker at blive endnu bedre og udvikle Green.Click til at blive et mere klimavenligt bureau.

marketingbureau

   Mindre papirspild

  • Vi siger nej til kampagner via trykte medier
  • Vi råder kunder til at skære ned på tilbudsaviser og lignende og samtidig omlægge strategien til digital markedsføring

   Mindre madspild

  • Vi er meget bevidste om mængden af indkøb til frokostordningen, men skulle det ske, at vi har for meget mad, er det enten blevet brugt i retter dagen efter, medarbejderne tager det med hjem og andre gange har vi  doneret det videre til den lokale varmestue

   Mindre ressourcespild

  • Alt interiør, kontorartikler og elektronik, vi ikke længere kan/skal bruge hos Green.Click kommer videre til andre, der kan få glæde af det
  • Vi benytter os af refurbish som er genanvendelse af brugte computere
  • Vi planlægger bytte-dage, hvor Green.Clicks medarbejdere har mulighed for at bytte tøj og ting med hinanden, så vi undgår at købe nye ting og at smide ellers gode ting ud 
  • Vi handler primært i genanvendelige indkøbsnet, men når vi er nødsaget til at købe fødevarer pakket ind i plastik, leverer vi det altid tilbage, så det også kan blive genanvendt

   CO2-nedskæring

  • Vi holder langt de fleste af vores møder online og skærer ned på transport
  • Vi tilbyder vores medarbejdere at købe en Jool el-cykel billigt, fordi den trækkes over lønnen. Hermed kan mange af medarbejder  undgå at tage bil eller bus, så de transporterer sig CO2-neutralt rundt 
  • Vi bruger VE-certificeret strøm fra danske vindmøller, så vi ved, at vi bruger så lidt energi som muligt

Green.Click bliver grønnere og grønnere, og vi vil altid tage vores del af klimaansvaret!

Hør mere om markedsføring med fokus på klimavenlighed ved at kontakte os her:

Kontakt os