Green.Click samarbejder med uddannelsesinstitutioner

Green.Click samarbejder med de forskellige uddannelsesinstitutioner og har hermed en ambition om at bidrage til de studerendes udvikling.

Det gælder både for praktikforløb, praktikbørs, relevante studiejob, oplæg, projektsamarbejde, mentorordninger osv.

I det følgende kan du læse mere om, hvad vi kan bidrage med. Og er du selv underviser, studievejleder eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os med øvrige forespørgsler på samarbejde.

Praktikforløb

Overordnet tilbyder vi praktikstillinger indenfor business, strategi og rådgivning samt kommunikation, medier, marketing og grafisk design.

Som en del af vores Green.Click Talentprogram tilbyder vi tilrettelagte praktikforløb, hvor de studerende har mulighed for at afprøve deres akademiske faglighed i praksis.

Et praktikforløb hos Green.Click består af intro til eget samt øvrige teams, plan for opnåelse af læringsmål, indsigt i hverdagen på et bureau og afprøvning af forskellige arbejdsområder, løbende sparring med kontaktperson samt afsluttende evaluering.

Derudover har den studerende selvfølgelig rig mulighed for at bidrage til indholdet.

Oplæg for studerende

Vi tilbyder forskellige typer oplæg for studerende på uddannelser inden for relevante studieretninger. Her har vi enten mulighed for at komme ud på uddannelsesstederne, eller for at huse studerende til oplæg hos Green.Click i Aalborg. Flere af vores medarbejdere er uddannet på enten UCN eller AAU, så der er også mulighed for at møde tidligere studerende. Af oplæg tilbyder vi bl.a:

– Virksomhedsbesøg
– Oplæg for studerende af tidligere studerende
– Oplæg på studiet

Skriv dig op nedenfor, hvis du vil kontaktes vedr. oplæg, virksomhedsbesøg eller lignende.

På bachelorprogrammet International virksomhedskommunikation i engelsk på Aalborg Universitet er vi glade for samarbejdet med Green.Click, som blandt andet har budt på virksomhedsbesøg og case-baseret gæsteundervisning. Det giver vores studerende mulighed for at se, hvordan den viden de tilegner sig på universitetet kan omsættes til efterspurgte færdigheder og kompetencer i erhvervslivet.

Ph.d., Adjunkt | Institut for Kultur og Læring

Projekt- & casesamarbejde

Hos Green.Click indgår vi også gerne samarbejde med studerende om projekter og cases.

Det kan være afprøvning af en teori eller hypotese, analyse af en bestemt problemstilling, afsøgning af nye muligheder eller andet, hvor studerende har mulighed for at bruge deres faglighed til at løse en autentisk problemstilling.

De studerende får selvfølgelig lov at bruge eksempler fra virksomheden til deres opgaver, portfolio osv.

Gennem projekt- eller casesamarbejdet ønsker vi at både de studerende og Green.Click får et læringsmæssigt udbytte.

Skriv dig op nedenfor, hvis du vil kontaktes vedr. samarbejde om projekter og cases.

Jeg vil gerne takke for alt og mest af alt, for at give mig nye indsigter til hvad man kan arbejde med efter kandidaten.

Kommunikationsstuderende på AAU i
mentorordning med Green.Click

Mentorordning

I samarbejde med uddannelsesinstitutioner indgår vi gerne som mentor i mentorordninger, hvor vi bidrager ved at være den studerendes forbindelse til erhvervslivet. Gennem mentorforløbet får den studerende blandt andet indblik i, hvilke kompetencer og kvalifikationer, der efterspørges hos erhvervet. Det kan være med til at give den studerende endnu bedre forudsætninger for løbende at tilpasse sine valg og prioriteringer under uddannelsen til at matche de ønsker, de har for deres fremtidige jobs.

Vil du høre mere om vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner?

Skriv dig op her og bliv kontaktet.

Bliv kontaktet