Hvad er attributions-
modeller?

Attributionsmodeller er måden, hvorpå du giver værdi til en konvertering i Google Ads. En kunde kan i forbindelse med et salg have flere berøringer med hjemmesiden via forskellige kanaler. Her kan man så vurdere, om alt værdi skal tilfalde en bestemt interaktion eller deles ud på flere berøringspunkter.

Hvordan tilskriver jeg bedst værdi i forhold til konverteringer?

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvilken attributionsmodel du vil anvende, når det omhandler konverteringer i Google Ads. Her skal du beslutte, om du vil tilskrive alt værdi ved en berøring, eller om du vil fordele værdien ud på forskellige berøringer.

Hvis du vælger at tilskrive alt værdi til en berøring, kan du ikke se effekten af tidligere og senere interaktioner. Hvis man fordeler værdien ud på flere touch points, kan du bedre se, hvilken indflydelse de forskellige annoncer og kanaler har på et salg.

Hvilke Attributionsmodeller er der?

Her kan du se de forskellige attributionsmodeller, som viser, hvilke klik man tillægger værdien.

Første klik

Konverteringen attribueres udelukkende til den annonce, der blev klikket på først.


Sidste klik

Den annonce, der blev klikket på sidst, får al kreditten for konverteringen.


Lineær

Konverteringen attribueres ligeligt til alle klik i stien.


Forældelse

Konverteringen attribueres med størst andel til de klik, der blev foretaget tættest på tidspunktet for konverteringen.


Positionsbaseret

Konverteringen attribueres med 40% til både det første og det sidste klik, og de resterende 20% fordeles på de øvrige klik.


Datadrevet

Her fordeles værdien på baggrundsdata, og du skal være sikker på at have nok data for, at du kan tilvælge denne.

Du kan generelt have fordel af at overveje flere forskellige attributionsmodeller, når du skal tilskrive den optimale værdi til konverteringerne.

Er du interesseret i andre online marketing udtryk, så gå videre til vores leksikon her.

Gå til Marketing Leksikon

Har du brug for hjælp til attributionsmodeller?

Udfyld formularen og bliv kontaktet.

Bliv kontaktet