Hvad er en visuel identitet?

En visuel identitet er din virksomheds overordnede visuelle udtryk, som er med til at øge kendskabsgraden til dit brand samt fortælle modtageren af dit budskab noget om, hvem brandet er. 

Den visuelle identitet er vigtig for din virksomhed, fordi den udgør en stor del af din målgruppes opfattelse af dit brand, da den gerne skal være udtryk for din forretnings “personlighed” baseret på både bløde værdier og de mere konkrete aspekter, såsom ydelser, produkter og services. Samtidig skal den visuelle identitet henvende sig direkte til din målgruppe.

Så hvad indeholder en visuel identitet helt konkret? En fuld visuel identitet omfatter som regel et logo, en farvepalette, udvalgte fonte, beskrivelse af billedstil og i nogle tilfælde også et femte element eller andre symboler. 

Hvordan udvikler man en visuel identitet?

Processen med at udvikle en visuel identitet kan variere, alt efter om der udvikles en helt ny identitet fra bunden, f.eks. til en nystartet virksomhed, eller om en eksisterende identitet skal redesignes. Har din virksomhed i forvejen en visuel identitet, kan det være en fordel at videreudvikle denne og tilpasse den det nuværende brand, frem for at starte helt fra bunden. Dette skyldes, at der, ved at redesigne en visuel identitet, kan bevares noget genkendelighed og opbygget tillid fra eksisterende kunder. 

Uanset behovet, starter udviklingen af en visuel identitet med en proces, hvor brandet defineres, hvilket bruges som udgangspunkt for den videre proces. Det er helt essentielt, at udgangspunktet er grundigt og skarpt defineret, hvilket kan sikres gennem en branding workshop. Herudfra kan brandet beskrives med en række nøgleord, som der arbejdes videre med at få repræsenteret i visualiseringen. 

Yderligere er det en god ide at søge inspiration fra lignende brands – eller blot brands, hvis visuelle identitet er tiltalende – og identificere hvilke elementer, der kunne være relevante at tage med i egne overvejelser omkring identiteten.
Designprocessen omkring en visuel identitet indeholder som regel også en idégenererings- og skitseringsfase, specielt i forhold til logodesign. I denne fase afprøves mange idéer, hvor de bedste udvælges til at arbejde videre med.

Fonte udvælges og en farvepalette defineres, så de repræsenterer brandet præcist og æstetisk. Fonte og farver skal udvælges nøje ud fra aspekter såsom farvepsykologi, associationer og funktionalitet. Et godt tip er at have et tilpas stort udvalg til at kunne skabe variation og visuel interesse i virksomhedens kreativer, men samtidig begrænse antallet af farver og fonte, så grafisk materiale fra din virksomhed altid er genkendeligt. Nogle virksomheder vælger at tilknytte bestemte farver til forskellige aspekter eller grene af forretningen. 

Under processen bør der også tages stilling til, hvordan billeder skal bruges sammen med den visuelle identitet. Når der defineres en billedstil, kan man tage udgangspunkt i følgende overvejelser:

 • Hvilke budskaber vil vi kommunikere via vores billedmateriale?
 • Hvilke motiver skal der være på de billeder, vi bruger?
 • Hvilke farver skal billederne indeholde? 
 • Skal de redigeres på en bestemt måde, så der skabes en visuel sammenhæng i billederne?
 • Skal vi bruge egne billeder, eller skal vi bruge stock billeder?
 • Skal der evt. planlægges en fotosession?

Hvordan bruger man en visuel identitet?

Når den visuelle identitet er udviklet, har man alle elementerne til at designe repræsentativt og genkendeligt grafisk materiale. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvordan elementerne af den visuelle identitet benyttes. Har man et udvalg af farver, fonte, billeder og symboler, findes der nemlig et hav af mulige sammensætninger, og brandets genkendelighed kan derfor blive mere udvandet, hvis de benyttes uden fastsatte rammer. 

For at undgå dette, udarbejdes en designguide, hvor alle retningslinjer for benyttelse af den visuelle identitet fremgår. Retningslinjerne kan bl.a. omhandle hvornår de forskellige farver benyttes, hvordan fontene bruges til at skabe hierarki i tekster eller hvor tæt logoet må placeres på andre grafiske elementer i et design. Med disse retningslinjer og guidelines sikres det, at din virksomheds visuelle kommunikation er skarp, uanset hvem der udarbejder det grafiske materiale.

Hvordan implementerer man en visuel identitet?

Sidste step i udviklingen af en visuel identitet er naturligvis implementering. Denne fase kan variere meget alt efter hvor mange steder – og hvilke steder – identiteten skal implementeres. 

For en nystartet virksomhed skal der tages stilling til, hvilke platforme og materialer der skal udvikles med identiteten, hvorimod en eksisterende virksomhed skal have foretaget en opdatering eller udskiftning af alt materialet. 

Nogle af de steder, en visuel identitet kan implementeres for at repræsentere virksomheden udadtil, er: 

 • Virksomhedens website 
 • Profiler på sociale medier 
 • Mailsignaturer 
 • Annonceringsmateriale 
 • Nyhedsbreve 
 • Dokumenter og præsentationer 
 • Fysiske skilte og plakater
 • Brochurer, foldere, brevpapir, visitkort eller andet printet materiale 
 • Uniformer 
 • Merchandise 

Skal du have udviklet en visuel identitet til din virksomhed?

Lad os hjælpe dig! Med stor erfaring indenfor branding og grafisk design, sikrer vi en professionel designproces og et slutprodukt, du kan være stolt af at repræsentere din virksomhed med.

Kontakt os her eller på 70 230 540 for at høre mere om vores proces.

Bliv kontaktet